Культура

Гіпербарэя
 • Беларускія Студэнты Ў Еўропе
 • Ліцвіны праклалі шлях у навучальныя ўстановы Еўропы яшчэ ў XIV ст.
Літва
 • Архітэктура І Мастацтва 16-17 Ст.
 • Вядучым мастацкім напрамкам у гэты перыяд было пышнае барока.
Палессе
 • Культурны Ўплыў ВКЛ На Расію
 • У ХVІ-ХVІІІ стст. вызначальным быў уплыў Вялікага Княства
Індаеўрапейцы
 • Эпоха Асветніцтва
 • Архітэктура, мастацтва, літаратура, музыка і тэатр у ХVІІ-ХVІІІ стст.
Полацк
 • Паланізацыя 1813 - 1830 Гг.
 • Запазычанне, насаджэнне польскай культуры і мовы ў землях з няпольскім насельніцтвам
Горадня
 • Русіфікацыя Пасля 1831 Г.
 • Пасля паўстання 1831 г. нацыянальны ўціск на землях Літвы-Беларусі рэзка ўзмацніўся.
Лівонія
 • Культура Беларусі Ў Перыяд 1864-1904 Гг.
 • Змрочныя часы насталі пасля паўстання 1863 г. для культуры Беларусі.
Менск
 • Адукацыя І Навука Ў Др. Пал. XVII - XVIII Ст.
 • Культура ВКЛ адчула на сабе дабратворны ўплыў еўрапейскай эпохі Асветніцтва,
Летува
 • Нацыянальнае Адраджэнне Беларусі XIX - XX Ст.
 • Расейская імперыя, якая была «турмой народаў», стала і месцам фармавання новых нацыяў.