Дзяржаўны лад

 • Дзяржаўна-палітычны строй ВКЛ
 • ВКЛ складалася з удзельных княстваў, якія былі ў федэратыўных адносінах з цэнтральнай уладай
 • Князь. Рада. Сойм
 • Сойм абмяжоўваў уладу князя, а таксама стрымліваў самаўладдзе алігархаў.
 • Адміністрацыйны падзел ВКЛ
 • У сяр. XVI ст. Вялікае княства Літоўскае падзялялася на ваяводствы, а тыя - на паветы
 • Трыбунал ВКЛ
 • Найвышэйшы (Галоўны трыбунальскі) суд дзяржавы быў створаны ў 1581 г.
 • Статуты ВКЛ
 • Заканадаўчыя зводы Вялікага Княства Літоўскага, якія складалі прававую аснову дзяржавы
 • Літоўская метрыка
 • Збор "сшыткаў і кніг" вялікакняскай канцылярыі ХV-ХVІІІ ст., дакументаў, што выдаваліся ад імя вялікага князя
 • Судовая сістэма ВКЛ
 • У XV-XVI ст. існавалі дзве сістэмы судовых органаў – агульныя суды, і саслоўныя для шляхты
 • Рэформы другой паловы XVIII ст.
 • Першы падзел Рэчы Паспалітай паскорыў у ёй прагрэсіўныя пераўтварэнні.
 • Сітуацыя пасля 1812 г.
 • Далейшы лёс Беларусі быў абумоўлены барацьбой рускіх і палякаў за ўплыў на беларускіх землях