Цэнтральная і Ўсходняя Еўропа ў 2-й палове IX ст.

Пошук па сайту

Гл. таксама

Катэгорыі

Рэклама:


  Раёны фарміравання першых дзяржаўных утварэнняў усходніх славян у сяр. IX ст.
  Межы ўлады Вялікай Маравіі да сяр. IX ст.
  Землі славян наякіх праходзілі працэсы дзяржаваўтварэння
  Назвы этнічных супольнасцяў
  славянскіх
  балцкіх
  фіна-угорскіх
  Гандлёвыя шляхі
  Дата прыняцця хрысціянства дзяржавай
  Зона хазарскай даніны
  Тэрыторыі
  заселеная нарманамі
  Данскага каралеўства
  Усходне-франкскага каралеўства
  Блацэнскага княства
  Балгарскага ханства
  распаўсюджання балгарскай улады ў IX ст.
  Хазарскага каганата
  Волжска-камскай Балгарыі
  Візантыйскай імперыі

(Крыніцы: карта "Працэс дзяржаваўтварэння на славянскіх землях. Другая палова VIII - першая палова IX ст." (ст.47); карта "Усходняя Еўропа ў другой палове IX - XI ст. Славянскія дзяржавы." (ст.48)

 

Рассяленне плямён на тэрыторыі Беларусі ў IX ст.

 

  Тэрыторыі, заселеныя славянамі ў IX ст
  Асноўныя напрамкі славянскай каланізацыі
  Лука-райкавецкая культура (VIII-X ст.; славяне)
  Роменская культура (VIII-X ст.; славяне)
  Культура смаленска-полацкіх доўгіх курганоў (VIII-X ст.; поліэтнічны склад)
  Культура ўсходнелітоўскіх курганаў (III-XII ст.; балты)
  Культура каменных курганаў і каменных магіл (III-XI ст.; балты)
  Племянныя цэнтры славян
  Гандлёва-рамесныя цэнтры
  Гандлёвыя водныя шляхі і месцы валокаў
  Напад Аскольда і Дзіра на Полацк
  Зона хазарскай даніны

(Крыніцы: карта "Славянізацыя тэрыторыі Беларусі (IV - IX стст.)"4 (ст.43); карта "Рассяленне славян на тэрыторыі сучаснай Беларусі" (ст.47); карта "Працэс дзяржаваўтварэння на славянскіх землях. Другая палова VIII - першая палова IX ст." (ст.47)