Першыя звесткі пра беларускія гарады ў крыніцах

Планы старажытных гарадоў
Планы старажытных Турава і Віцебска

Найбольш раннiя сляды гарадскога жыцця, што датуюцца IX— X стст., выяўлены ў Полацку i Вiцебску. Пра узнiкненне беларускiх гарадоў мы даведваемся з летапiсаў, якiя змяшчаюць упамiнанне пра iх у сувязi з рознымi палiтычнымi цi рэлiгiйнымi падзеямi. 3 IX па XIII ст. пiсьмовыя крынiцы называюць больш за 40 гарадоў на тэрыторыi Беларусi. Звесткi крынiц, зведзеныя ў таблiцу, выглядаюць наступным чынам:

Год Сучасная назва горада Летапісная назва горада
862 г. Полацк Полотеск, Полотьск
 863 г. Смаленск
974 г. Віцебск Витепеск, Витьбеск
980 г Тураў Туров
каля 985 г Заслаўе Заслаў, Ізяслаў, Ізяслаўль, Жэслаўль
1019 г. Брэст Бярэсце
1044 г. Наваградак
1065 г. Браслаў
1067 г. Мінск Менск, Менеск
1067 г. Орша Рша, Рыша
1070 г. Вільня (Крывіч-горад)
1078 г. Лагойск Логожск, Логожеск
1078 г. Лукомль
1078 г. Друцк
1097 г. Пінск Пінеск
1102 г. Барысаў
1116 г. Слуцк Случеск
1127 г. Гродна Городно, Городен, Горадзень, Гародня
1127 г. Клецк Клечск
1136 г. Крычаў
1142 г. Гомель Гомій
1142 г. Рагачоў
1155 г. Мазыр
1156 г. Мсціслаў
1252 г. Слонім Услонім, Вослоним
1252 г. Ваўкавыск
1267 г. Магілеў
Падзяліцца:
  • 1
    Падзяліліся